top of page
לוגו קפה נואר_4x.png

איך נולדה ״קמה״

הרעיון עלה מתוך צורך שלנו להתחבר לזהות שלנו כנשים מחדש. מהצורך לגלות ולהבין כיצד אנחנו נשים זו לזו. מהצורך להשתחרר מהנחות ישנות או הגדרות מוחלטות ולהמציא את האישה שאנחנו רוצות להיות - להרכיב אותה ולפרק שוב ושוב, כל אחת לעצמה. ולמה פרינט? כי ההיסטוריה נשמרת בדפים. מילים שנלכדות בנייר נשמעות חזק יותר מאלו הנזרקות באוויר. 

מה תוכלו למצוא בפנים

כל גליון מבוסס על אמנות נשית-ישראלית, וכולל אסופת עבודות של יוצרות עכשוויות, השואפות לאתגר את רעיון ״האישה״ דרך טקסטים ופיסות חזותיות. בין הדפים תוכלו למצוא עבודות פיסול, שירה, ציור, סיפורת, רישום, צילום, דעה, מיצב, דיאלוג/מונולוג, קולאז׳ ואפילו מניספט! במרכז כל גליון ניצבת שאלה המאפשרת להאיר זווית מסוימת בחוויה הנשית שלנו כיום, ולחקור אותה כולנו יחד - יוצרות וקוראות כאחת. הגליון מהווה מרחב להתבוננות והתהוות, תהליך שלעולם לא מכוון לתשובה ברורה, אלא להתעוררות של עוד ועוד שאלות. 

Untitled-2_edited.png

פעולות משלימות

לצד להוצאת כתב-העת אנחנו עובדות במספר מישורים מקבילים, כחלק מתפיסה שכל מהלך מהדהד ומרחיב את משנהו. כחלק מהעשייה שלנו אנחנו יוזמות, מפיקות ואוצרות תערוכות קבוצתיות, אירועי תרבות ואמנות ומלוות אמניות בשלבים שונים. בדרך זו אנו מאמינות שמתאפשרים מפגשים עשירים ומגוונים יותר עם התוכן, עם היוצרות ועם השאלות שאנו מבקשות להציף.

*

הסמל מורכב מאלמנטים גאומטריים מתוך אותיות בעברית עתיקה של המילה ״קמה״. התחברנו לרעיון שאפשר לקרוא אותה בכמה אופנים בהתאם לצורת ההגייה - היא יכולה להתפרש בתור הדגן הבשל רגע לפני קצירתו, פירותיה הזקורים של אמא אדמה, התחדשות הטבע, החיבור שלנו אל הקרקע. או - בתור פעולת הקימה של האישה, התעוררות נשית, התקוממות הנשים, התייצבותה של אישה יחידה.

למה קמה

bottom of page