top of page
קמה קפה נואר_4x.png
בית לאמנות והגות נשית

מיזם רב-תחומי המוקדש ליצירה נשית, עכשווית ומקומית, אשר נולד מתוך הצורך שלנו אחת בשניה, להתפתח יחד ולכונן שיתופי פעולה בסביבה נשית עשירה ומתחדשת. זהו מרחב הקורא לסולידריות בין יוצרות, ולחגיגה של הכח הנשי בארץ.
ערוצי הפעילות שלנו: אוצרות והפקת תערוכות, הוצאה של כתב-עת מודפס, הפקת אירועי תרבות וליווי אומנותי של יוצרות.

לוגו קפה נואר_4x.png
bottom of page