top of page
לוגו קפה נואר_4x.png

״החלמה בהקיץ״ | בית ליבלינג

תערוכה קבוצתית שנייה מבית ״קמה״, יולי - ספטמבר 2022

דבר האוצרות

התערוכה בדירת המגורים ההיסטורית מלווה את הגיליון השני של כתב העת "קמה", העוסק בשאלה "איך אני מחלימה?". בתערוכה, העיסוק בשאלה עובר מהעבודות שבדפי הגיליון אל חדרי הדירה, ובאופן זה מבקש להתנסות לעיתים במרחב המנחם ולעיתים בריפוי חוליי החברה, דרך ההחלמה האישית שלנו. האוצרות-העורכות מזמינות באמצעות העבודות המוצגות לחשוב מחדש על חוויית ההחלמה ולשהות בהווה המתמשך של תהליך החלימה.  

 

במהלך השיטוט אפשר שלא תימצא באף פינה תשובה ממשית לשאלה. במקומה תעלה ההצעה, שלהחלמה אין התחלה וסוף ברורים, ואולי אף אין סיבה לחפש אותם. ההחלמה עשויה להיות מעין אשליה המתקיימת לצד החיים, מסע ממושך שיש בו גם רגעי כאב וגם רגעי השלמה, שלווה ושגרה. כך מזמינה הדירה את המבקרות והמבקרים להקיץ ולברוח לסירוגין, לעבור מהמרפסת למטבח, לאמבטיה, לעבור מן הבלהות אל הפנטסטי וחזרה אל היומיום. לא פעם הופכת בעצמה לגוף חולה-מחלים, מפורקת ומחוברת, שאפשר לראות לה ואפשר גם להראות בה. כך היא מבקשת להתיר את הבין לבין, את החלימה בערות, את המפגש עם החלקים הבלתי אסופים שלנו. 

משתתפותברכה ל. אטינגר, שי אלפיה, פסי גירש, כרמית חסין, מעיין טולדנו, עדילי ליברמן, יערה צח, ליהי תורג'מן. 

 

אוצרות התערוכה ועורכות כתב העת: מיכל סבר וקורל דביר

ליווי אוצרותי של הפרויקט בדירת הרזידנסי: שירה לוי בנימיני

מעצבת ומפיקה: ענת לוי

bottom of page